CAMPANE SI TURNADE A CA’

Campane si turnade a cà

ol vòst concert n’insentirà

perché ö campanil senza campane

l’è öna cà senza persiane

l’è ö prat senza fiur

l’è ö ciel senza sul!

Adès che i và rinöat

e dé nöf i và löstrat

si pö bèle e sunerì pö be

sse töta la zet là sarà lé

col nàs per aria e tat de orège a scultà

i campane che i sunerà.

Prest l’è la Pasqua del Signur

campane sunì con fórsa e vigur

ciamì töc perché l’amúr

amò öna olta là enzit sö là mórt e l’dulur

sunì per chi crèt e per chi crèt mia

per chi i à pérdit la strada

ö i là mia gnamò tróada

che festa i và preparat

i è n’tánce a festegiàf

Don Filippo e Monsignor Gianluca i và benedirà

e i campanari ö concèrt i sunerà.

Al ghè ö proérbe chel dis: in Val Seriana i campane chi suna pö be

i è chi dé Badea e dè Sce

i nöste campane negü i già piegade

gnà la guera che vià la ià portade

ma lür sempèr iè turnade

i gà l’saúr dela tradisiú

de l’amur e dela pasiù.

Ol grazie di campane e dè töc noter

l’è per chi la fác se che l’vegnies chèsto de.

I campane dé Badea iè turnade a cà

e per toc sempér i sunerà.

 

Rosangela Azzola